Jaunumi

Pirmsskolas Lieldienu noskaņas!

whatsapp_image_2021_04_04_at_11_16_24_0.jpgCēres pamatskolas pirmsskolas bērni gaidot Lieldienas darbojās dažādi: gan gatavojot Lieldienu rotājumus, gan paši audzējot zaļumus un puķu stādus, gan priecājoties par Lieldienu noskaņu parkā.

PRIECĪGAS, SAULAINAS LIELDIENAS ĢIMENES LOKĀ!!!

Lasīt visu ziņu galerija (25)

Ledus bumbas

13.02.2021

whatsapp_image_2021_02_12_at_19_13_14_3.jpgKad ārā valdīja sals, Cēres pamatskolas pirmsskolas bērni eksperimentēja ar ūdeni un krāsām!

Laiks šogad ļāva bērniem pētīt un darboties, lai nostiprinātu zināšanas par ziemu, izprastu ziemas laika apstākļus, uzzinātu, kas ir sniegs, ledus, lāstekas. 

Ļāva gūt prieku no ziemas, braucot ar ragavām, lipinot sniegavīrus, vai vienkārši brienot pa sniegu!

Lasīt visu ziņu galerija (12)

Diagnosticējošie darbi 3. un 6.klasei

09.02.2021

 rkJZXgXdOtzzwx5grYwSaMwJOBzcfgmrKjcf1OHOvCrlllt8YNudBjTbGCDR1BP4L20cyORJMCB4AAAAASUVORK5CYII=       Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums - kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kam būt gataviem. Lai atbalstītu vecākus un skolēnus šajā laikā, piedāvājam informatīvu rakstu par diagnosticējošajiem darbiem un ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.

Kas ir diagnosticējošie darbi un kāds ir to mērķis?

Diagnosticējošos darbus veido Valsts izglītības satura centrs. Ik gadu tiek organizēti divi darbi 3. klasei (mācību valodā un matemātikā) un trīs darbi 6. klasei (mācību valodā, matemātikā un dabaszinībās). Mazākumtautību izglītības programmās paredzēts arī papildus diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

Šo valsts pārbaudes darbu galvenais mērķis ir noskaidrot, vai izglītojamais ir apguvis pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas un prasmes. Diagnosticējošā darba rezultāti palīdz pedagogam noteikt bērna zināšanu līmeni, kā arī saprast, kāds atbalsts viņam ir vajadzīgs, lai līdz mācību gada noslēgumam pilnveidotu un nostiprinātu apgūstamās zināšanas.

Kā diagnosticējošie darbi ietekmē bērna mācību rezultātu?

Diagnosticējošo darbu rezultātu vērtē procentos, tomēr šis rezultāts neietekmē skolēna vērtējumu ne semestrī, ne mācību gadā. Kad diagnosticējošais darbs ir pabeigts un novērtēts, skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem par bērna zināšanām.

Lai mazinātu satraukumu par pārbaudījumu saturu, vecāki kopā ar bērniem var laicīgi izmēģināt diagnosticējošo darbu uzdevumus. VISC mājaslapā ir publicēti iepriekšējo gadu darbu uzdevumi, ko bērns var izdrukāt un izpildīt mājās, pēc tam pārrunājot savas atbildes ar vecākiem vai skolotāju.

Kā diagnosticējošo darbu laikā izmantot Uzdevumi.lv?

Portālā Uzdevumi.lv vecākiem un bērniem ir iespēja iepazīties ar diagnosticējošo darbu treniņuzdevumiem, kas palīdzēs izprast to struktūru, kā arī nostiprināt zināšanas un atkārtot jau iepriekš apgūto mācību vielu. Portāla treniņuzdevumi ir veidoti, balstoties uz iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, un papildināti ar dažādām variācijām, pareizajām atbildēm un to skaidrojumiem.  

Klikšķiniet uz saites, lai atvērtu diagnosticējošā darba treniņuzdevumus: Diagnosticējošo darbu treniņgrafiks

Diagnosticējošo darbu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu, kas papildus katram izpildītajam uzdevumam sniegs arī pareizo atbildi un tās skaidrojumu. Papildus bez maksas atkārtot mācību vielu bērns var arī Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”, lasot teoriju un risinot uzdevumus dažādās skolas tēmās.

Ja ir neskaidrības par pašu darbu vai darba procesu, nebaidieties vērsties pie bērna skolotāja un lūgt papildus informāciju! Vēlam veiksmi!

Ragavu diena!

20210204_114141.jpgZiema mūs šogad lutina ar sniegu, laukā ejamu laiku un ziemas aktivitātēm.

Arī Cēres pamatskolas vecākās pirmsskolas grupiņas bērni aizrautīgi vizinājās ar ragavām, jo kad tad vēl, ja ne tagad!!!

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Sniega skulptūras

25.01.2021


651b.jpg22.janvārī sniegs un laiks ārā sauca darboties!

Paši mazākie pirmsskolēni, skolotājas Evitas un skolotājas palīdzes Zanes rosināti, ķērās pie sniega skulptūru veidošanas un to rotāšanas. Kā veicās var skatīt fotogrāfijās!

Mazajā grupiņā katru dienu top kaut kas jauns un radošs!

Lasīt visu ziņu galerija (18)

Skolotāju kursi

18.01.2021 - 21.01.2021

esf___ikvd_logo_ansamblis.jpg2020./2021.m.g. II semestri Cēres pamatskolas skolotāji iesāka ar kopējām mācībām. Trīs dienas, darbojoties attālināti Zoom platformā, kursu vadītāja Agņa Timermaņa vadībā, skolotāji apguva 12 h kursu programmu, kas Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta “PuMPuRS” ietvaros tika finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un tos nodrošina Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae".
   Kursu mērķis - veicināt pedagogu izpratni par PMP riskiem, prasmi īstenot pedagogu un izglītības iestādes darbības pašvērtēšanu, akcentējot PMP risku mazināšanas iespējas. Veicināt izpratni par PMP risku mazināšanas pieejām un stratēģijām, izmantojot un strādājot ar ESF projekta PuMPuRs Nr. 8.3.4.0/16/l/001 metodiskajiem atbalsta materiāliem, prasmes īstenot metodiskajos atbalsta materiālos iekļautās stratēģijas un metodiskos ieteikumus PMP risku mazināšanai savā izglītības iestādē.

Skolotāji pētīja dažādus jautājumus kā lietot diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju, kā sadarboties ar vecākiem, kā efektīvi plānot stundu, atsauca atmiņā kādi ir audzināšanas stili, kā mainīt ieradumus...

  Apgūstot kursu tēmas, skolotājiem bija iespēja izvērtēt savu un savas skolas darbu – stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, dalīties savstarpējā pieredzē, kā arī gūt jaunas idejas gan darbā ar audzināmo klasi, gan konkrētā mācību priekšmeta mācīšanā.

pumpurs.jpg

Lasīt visu ziņu
<>


Jaunākās galerijas